Våra maskiner


Vår verksamhet bedrivs i en anpassad lokal med ca 700 m2 verkstadsyta. Beroende på beställningens art så produceras där ca 1500 m2 kanal per vecka.

Investeringar i nya maskiner görs regelbundet för att utöka produktionskapaciteten och förbättra produktionsflödet. Vi har bl.a. investerat i en ny klipp och kantvik.

De senaste åren har investeringar bl a gjorts i en plasmaskärare och en kanallinje för 1,5m kanaler.

GD Vent AB AB | Verkstadsvägen 13A, 921 45 Lycksele | Telefon:0950-138 30 | info@gdvent.se